Regulament JP 2024

ORGANIZATOR: Asociația Bike Works

Concurs de îndemânare pe bicicletă pentru copii (cu vârsta între 6 și 14 ani)

Evenimentul se va desfășura pe un circuit închis, toată zona de concurs fiind izolată față de mașini și marcată corespunzător.

Program:
08.30 – 09.30 – Ridicare pachete de concurs;
10.00 – Start Concurs
13.00 – 14.00 – Festivitatea de premiere
* în funcție de numărul participanților, ora premierii poate suferi modificări

Condiții de participare:
– casca de protecție este obligatorie, alte elemente de protecție (genunchiere, cotiere, etc), sunt opționale;
– fiecare participant trebuie sa aibă o stare buna de sănătate;
– participanții trebuie sa aibă acceptul scris și semnat al părinților sau al tutorelui legal (declarație pe proprie răspundere), pe care îl vor preda în ziua de concurs la primirea materialelor – lipsa acestuia înseamnă imposibilitatea concurării;
– orice participant și părinte trebuie sa respecte regulile competiției și să urmeze indicațiile date de organizatori si arbitrii de pe traseu;
– orice participant ar trebui sa știe să meargă pe bicicletă și să aibă un bun simț al direcției; (FĂRĂ ROȚI AJUTĂTOARE)
– orice participant și părinte ar trebui să știe și să aibă o atitudine care să țină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranță ar lua organizatorii, nu sunt și nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competiției, mediul și condițiile în care se desfășoară aceasta;
– orice participant și părinte trebuie să știe că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea și educația copilului și să acționeze cu fair-play atunci când situația o cere;
– se recomandă o revizie a bicicletei anterior participării, pentru a va asigura de buna stare de funcționare (roți, pedale, frâne, etc);

Înscriere:
– înscrierea în concurs se va face online prin formularul de pe site-ul competiției (www.bikeworks.ro);
– prin înscrierea concurenților în concurs, părinții (tutorele legal) acceptă și își asumă integral prezentul regulament;
– înscrierea se face în limita numărului maxim de participanți estimat de organizatori pentru respectivul traseu – care este de 100 concurenți;
– se poate înscrie în competiție orice copil cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani;
– înscrierile online se vor face pana la data de 12 Aprilie (ora 20.00);
– plata taxei de înscriere se face prin OP în contul organizatorului
Asociația Bike Works, RO51 RNCB 0144 1378 7868 0001 deschis la BCR, la detalii trecându-se “numele concurentului” și “Juniorii Pedalează“;

– achitarea taxei în cont se va face astfel încât taxa de înscriere să ajungă în contul asociației cel târziu în vinerea dinainte de concurs;
– o copie a dovezii plății va fi trimisă pe mail la adresa juniori@bikeworks.ro;
– după recepționarea dovezii de plată, numele concurentului va apărea la secțiunea „Participanți” cu mențiunea „Confirmat”;
– completarea listei de concurenți de către organizatori se va face zilnic;
– pentru încadrarea în categoria de vârstă, se ia în considerare ce vârstă împlinește/a împlinit concurentul în anul curent. De exemplu, un concurent care a împlinit 8 ani în ianuarie 2024 va fi în aceeași categorie de vârstă cu unul care va împlini 8 ani în decembrie 2024 (se consideră amândoi concurenții ca având 8 ani);
– la ridicarea pachetului de concurs se semnează pentru citirea și acceptarea prezentului regulament, refuzul semnării listei respective duce la imposibilitatea participării în cursă;
– după achitare, taxa de înscriere nu se mai poate rambursa.

Pachet de Concurs:
– se ridică din locațiile și la orele afișate conform programului;
– se ridică pe baza actului de identitate al părintelui/ tutorelui și a Certificatului de naștere ori a buletinului copilului (sau copie/ fotografie digitală a actului – se verifică CNP-ul concurentului);
– la ridicarea numerelor de participare fiecare părinte sau tutore legal al participantului trebuie să semneze o declarație de responsabilitate, prin care își asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment și orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt;
– numărul de concurs va fi montat pe bicicletă, în față, pe ghidon vizibil și nu va fi înlăturat decât după trecerea liniei de sosire (sau în caz de abandon);

Desfășurare:
– în prima parte a evenimentului se ridică pachetele de concurs și se face familiarizarea cu traseul;
– startul se va da individual în funcție de ordinea aleasă de organizatori;
– cronometrarea se va realiza individual de către arbitrul din zona start/finish;

Suporteri / Ajutor:
– susținătorii sau familia pot susține orice competitor cu condiția să respecte regulile de conduită, indicațiile autorităților si/sau ale oficialilor și să nu împiedice desfășurarea competiției;
– în timpul parcurgerii traseului nu este permis nici un ajutor venit din exterior (suporter, spectator etc.)

Clasamente și premii:
– clasamentul final va fi stabilit în funcție de timpul final al fiecărui concurent, cronometrul arbitrului este singurul valabil la stabilirea clasamentelor;
– premiile vor fi acordate în funcție de clasamente, pe categorii de vârstă. Câștigătorii care nu sunt prezenți la premiere nu vor putea solicita premiul ulterior;

Oprirea / Retragerea din cursă:
Organizatorul își rezerva dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:
– s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
– în cazuri excepționale;
– în cazul în care observă că participantul nu respectă una dintre regulile prezentului concurs, sau cele ale bunului simț și fair-play-ului.
Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start.

Descalificarea:
– Nefolosirea (sau nelegarea) corecta a căștii de protecție pe timpul concursului;
– Comportamentul lipsit de fair-play;
– Modificarea/schimbarea numărului de concurs;
– Ajutor din exterior oferit concurentului pe traseu;
Descalificările se pot face și după concurs în urma vizualizării pozelor, filmelor, sau a sesizării fondate a altor concurenți. Taxa de participare nu se va rambursa.

Imagine:
Organizatorii, Asociația Bike Works, au drepturi de imagine asupra întregului eveniment. Organizatorii pot utiliza imagini foto si video in diverse materiale de comunicare realizate cu ocazia concursului, atât din timpul desfășurării cât și în fazele de start și finish/premiere.

Forță majoră:
În caz de forță majoră, organizatorii pot lua decizia unor modificări de traseu sau program. La limită, se poate decide inclusiv amânarea sau chiar anularea cursei, în situații excepționale. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea avea influență semnificativă asupra bunei desfășurări a competiției, cum ar fi: inundații majore, furtuni, dezastre naturale sau evenimente social-politice majore. În aceste situații, taxa de participare nu va fi returnata.
Organizatorii pot efectua modificări ale programului, traseului sau ale altor detalii ale concursului, în funcție de situații diverse ce pot apărea pe parcursul derulării proiectului (ex: condiții meteo nefavorabile, includerea unor noi elemente în program, etc). Aceste modificări vor fi anunțate participanților și celor interesați prin intermediul website-ului si/ sau la fața locului.

       

Sponsori

 

shopping city galati

 

fuel_logo

 

c&a_logo

 

miniso_logo

 

dr.oetker

Parteneri